Zvolen a okolie

Priamo pred areálom firmy sa nachádza autobusová zastávka(Agrozet) . Pre tých čo majú radi prírodu, už v tesnej blízkosti môžu nájsť jednu z Národných mokradí Slovenska nazývanú Kórea. V tesnej blízkosti sa tiež nachádza prírodná vyhliadka Bakova jama, odkiaľ je možné pozorovať panorámu Zvolenskej kotliny a stratovulkán Poľana. Okrem toho si môžu užívať krásy celej Zvolenskej kotliny. Dominantou mesta je hrad Starý Zvolen, prezývaný aj Pustý Hrad. Výstup na Pustý hrad je možný po viacerých trasách. Je dostupný pre každého turistu.

Zvolen a jeho okolie ponúka mnoho zaujímavých turistických atrakcií. Tu sú niektoré z nich:

 1. Zvolenský zámok: Jeden z najznámejších hradov na Slovensku, ktorý sa nachádza priamo v centre mesta. Zámok je sídlom Slovenskej národnej galérie a ponúka množstvo umeleckých expozícií.
 2. Pustý hrad: Ruiny hradu nachádzajúce sa nad mestom Zvolen. Je to jedna z najväčších hradných zrúcanín v strednej Európe. Ponúka nádherný výhľad na okolitú krajinu a je obľúbeným miestom na turistiku.
 3. Arborétum Borová hora: Botanická záhrada, Arborétum Borová hora, ktorá je súčasťou Technickej univerzity vo Zvolene. Návštevníci tu môžu vidieť množstvo rôznych druhov rastlín a stromov.
 4. Vodná nádrž Môťová: Nachádza sa blízko Zvolena a je obľúbeným miestom na kúpanie, rybolov a vodné športy.
 5. Lesnícke a drevárske múzeum: Múzeum v centre Zvolena, ktoré predstavuje históriu lesníctva a drevárskeho priemyslu na Slovensku.
 6. Kováčová: Neďaleké kúpeľné mesto známe svojimi termálnymi prameňmi a relaxačnými kúpeľmi.
 7. Krupinská planina: Ideálne miesto pre milovníkov prírody a turistiky. Ponúka množstvo turistických trás a príležitostí na objavovanie krás stredoslovenskej prírody.

Zvolen a jeho okolie majú čo ponúknuť každému turistovi, či už hľadá historické pamiatky, prírodné krásy alebo relaxáciu.

História mesta Zvolen

Mesto Zvolen má bohatú a zaujímavú históriu, ktorá siaha až do praveku. Tu je prehľad najvýznamnejších momentov v histórii Zvolena:

Starovek a stredovek

 • Pravek a raný stredovek: Oblasť dnešného Zvolena bola osídlená už v praveku. Archeologické nálezy dokazujú prítomnosť ľudí v tejto oblasti počas rôznych období.
 • 9. storočie: Zvolen sa stal súčasťou Veľkej Moravy. V tomto období bolo založené hradisko na Pustom hrade, ktorý sa nachádza nad mestom.
 • 11. storočie: Po rozpade Veľkej Moravy sa Zvolen stal súčasťou Uhorského kráľovstva. Mesto bolo dôležitým strategickým a obchodným centrom.
 • 13. storočie: V roku 1243 dostal Zvolen mestské práva od kráľa Bela IV., čím sa stal slobodným kráľovským mestom. V tomto období bol postavený aj Zvolenský zámok, ktorý slúžil ako sídlo uhorských kráľov.

Novovek

 • 15. a 16. storočie: Zvolen sa stal dôležitým centrom obchodu a remesiel. Mesto prosperovalo vďaka svojej strategickej polohe a rozvíjajúcemu sa remeselnému a obchodnému životu.
 • 17. storočie: Obdobie tureckých nájazdov, ktoré postihli aj Zvolen. Mesto bolo viackrát poškodené a muselo byť opravované.
 • 18. storočie: Po období nepokojov nasledovalo obdobie stabilizácie a rozvoja. V Zvolene sa rozvíjal najmä drevársky a lesnícky priemysel.

Moderná doba

 • 19. storočie: Priemyselná revolúcia priniesla do Zvolena nové technológie a priemyselné odvetvia. Mesto sa stalo významným železničným uzlom.
 • 20. storočie: Počas prvej svetovej vojny bolo mesto dôležitým centrom vojenskej výroby. Po vzniku Československa v roku 1918 sa Zvolen stal súčasťou nového štátu.
 • Druhá svetová vojna: Zvolen zohral dôležitú úlohu počas Slovenského národného povstania v roku 1944. Mesto bolo dočasne oslobodené povstalcami.
 • Po vojne: Nasledovalo obdobie obnovy a modernizácie. V meste sa rozvíjali nové priemyselné odvetvia, najmä strojársky a drevársky priemysel.

Súčasnosť

 • Dnes je Zvolen moderným mestom s bohatou históriou a kultúrou. Mesto je dôležitým centrom vzdelávania, obchodu a priemyslu v stredoslovenskom regióne. Sídli tu Technická univerzita vo Zvolene, ktorá sa špecializuje na lesníctvo, drevárstvo a ekologické inžinierstvo.

Zvolen je mestom s bohatým kultúrnym dedičstvom, ktoré sa prejavuje v mnohých historických pamiatkach a tradičných podujatiach, ktoré sa v meste konajú.

Zvolen a SNP

Zvolen zohral významnú úlohu počas Slovenského národného povstania (SNP), ktoré vypuklo 29. augusta 1944 proti nacistickému Nemecku a jeho slovenským kolaborantom. SNP bolo jedným z najväčších ozbrojených povstaní v Európe počas druhej svetovej vojny a Zvolen bol jedným z jeho kľúčových centier.

Kľúčové udalosti SNP v Zvolene

 1. Strategický význam Zvolena: Zvolen mal veľký strategický význam vďaka svojej polohe a infraštruktúre. Mesto bolo významným železničným uzlom, čo bolo kľúčové pre presuny vojsk a zásobovanie povstaleckých jednotiek.
 2. Vojenské operácie: V Zvolene a jeho okolí prebiehali intenzívne vojenské operácie. Povstalecké jednotky využívali Zvolen ako jednu zo svojich hlavných základní. Tu sa nachádzalo niekoľko vojenských dielní a skladov, ktoré boli kľúčové pre opravu a údržbu vojenskej techniky.
 3. Bitka o Zvolen: V októbri 1944 došlo k významnej bitke o Zvolen. Povstalci sa snažili udržať mesto pred nemeckými jednotkami, ktoré sa snažili potlačiť povstanie. Napriek odvážnemu odporu povstalcov, nemecké sily postupne získali kontrolu nad mestom.
 4. Úloha letiska Tri Duby: Neďaleko Zvolena, na letisku Tri Duby (dnes letisko Sliač), operovali povstalecké a spojenecké letecké jednotky. Letisko slúžilo na príjem zbraní, munície a zásob od spojencov a bolo dôležitým prvkom v logistike SNP.
 5. Účasť obyvateľov Zvolena: Obyvatelia Zvolena sa aktívne zapojili do povstania, či už priamo bojom alebo podporou povstaleckých jednotiek. Mnoho Zvolenčanov sa pridalo k partizánskym jednotkám a bojovalo v horách a lesoch okolo mesta.
 6. Následky potlačenia SNP: Po potlačení povstania nemeckými silami v októbri 1944 nastali v Zvolene represie voči obyvateľstvu. Mnohí boli zatknutí, deportovaní alebo popravení. Mesto a jeho infraštruktúra utrpeli značné škody.

Pamiatky a pripomienky

V Zvolene a jeho okolí sa nachádza niekoľko pamiatok a pamätníkov venovaných SNP:

 • Pamätník SNP: Nachádza sa na námestí SNP v centre Zvolena a pripomína obete a hrdinov povstania.
 • Múzeum SNP: Aj keď sa hlavné Múzeum SNP nachádza v Banskej Bystrici, Zvolen má svoje vlastné expozície a pamätníky venované tomuto významnému historickému obdobiu.
 • Letisko Tri Duby: Je významným historickým miestom spojeným so SNP a je pripomínané rôznymi pamätníkmi a spomienkovými akciami.

Zvolen tak zohral kľúčovú úlohu v Slovenskom národnom povstaní a jeho história je hlboko prepojená s týmito dramatickými udalosťami druhej svetovej vojny.